Dizains

Programmas

Mūzika

Foto-Wallpaper

Foto-Panorāmas

Download

Mani darbi (Portfolio)

Viss kas
 
 

Kontakti

Par lapu

Izmantošanas noteikumi (Terms of use)
 

uz pirmo lapu
 
 
 
 
 
 

 

Izmantošanas noteikumi

(Terms of use)

 
Tātad kādi ir šajā lapā atrodamo materiālu izmantošanas noteikumi.

 • materiāli kas atrodas lapā ir aizsargāti ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu;

 • bez autora rakstiskas atļaujas nedrīkst izmantot lapā redzamos materiālus reklāmā, pārpublicēt avīzēs, žurnālos un citos masu mēdijos;

 • lapas materiālus drīkst izmantot personīgām vajadzībām, mācību un valsts iestādēs ar obligātu norādi uz pirmavotu;

 • atļauts izmantot fotogrāfijas personīgām vajadzībām, mācību un valsts iestādēs kā datora Wallpaper, bez iepriekšējās atļaujas. Citu izmantošanas veidu gadījumā nepieciešana autora rakstiskā atļauja;

 • bez autora rakstiskas atļaujas aizliegta jebkādu materiālu izmantošana komercnolūkos (piemēram fotogrāfiju izmantošana (Wallpaper) datoriem kas tiek pārdoti);

 • programmas, kas ir lejupielādējamās no šīs lapas, ir izplatāmas kā FreeWare programmas un to izmantošanai personīgām vajadzībām, mācību un valsts iestādēs licence nav nepieciešama;

 • izvietojot programmu kopijas citās lapās ir atļauts, bet norāde uz autora lapu obligāta;

 • lapas autors nenes nekādu atbildību par zaudējumiem kas var rasties lietojot no lapas lejupielādējamās programmām vai izmantojot lapas materiālus.

Rights and restrictions on using materials of this web page.
 • all materials on this web site are protected by Latvian Republic Copyright Law
 • use these materials in advertisement, to publish them in newspapers, magazines or use them in another mass media inadmissible, without author write permission
 • web site materials can be used for personal needs or in learning and government organizations, but they must obligatory indicate the original source.
 • photos can be used as a computer Wallpaper, for personal needs or in learning and government organizations without inside permissions. But in another cases - you need author write permission.
 • forbidden, without author write permission, to use any materials for commercial aims (for example, use the photo as Wallpaper on the computers, which well be sold).
 • programs on this web site are distributed as FreeWare programs and can be used for personal needs or in learning and government organizations without licence
 • permitted to make program copies on another pages, but with indication to original source.
 • author doesn't responsible for any damages, which can happen using programs or page materials.